”Bevilja Bratt och Guillou resning”

IB-domen mot journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou håller inte, eftersom den vilar på felaktiga grunder.

De bör därför beviljas resning, anser Olof Frånstedt, som var chef för Säpos kontraspionage 1967–1978.

kommentarer