Biobränsle ska göra flyget grönare

Flygbränslet ska bli grönare i en nära framtid.

Regeringens särskilda utredare Maria Wetterstrand föreslår en plikt på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet.

De flesta, inklusive SAS, är positiva till förslaget.

Läs mer…

kommentarer