Bioware utlovar uppdatering till Anthem nästa vecka

Den nuvarande versionen av actionspelet är full av buggar.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj