BirdLife: ”Oförståelse för vad fågelskydd innebär”

Med anledning av kolumnen ”Helt pippi när EU vill värna fåglarna” har en replik inkommit från Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige. Kirsten Åkerman svarar.

Läs mer…

kommentarer