Bli självförsörjande medan du ännu kan

Självhushållning är inte bara ett sätt att förbereda sig för klimatkollapsen. Det är också ett sätt att förstå vad som står på spel.

Helena Granström läser David Jonstads ”Jordad”, som påminner om lyckan i att försörja sig själv – på riktigt.

Läs mer här: Bli självförsörjande medan du ännu kan

kommentarer