Blogg: Mångfald är en vinnande väg

Ökad mångfald i såväl ledningsgrupper som strategiska utvecklingsteam ger mer innovativa lösningar och bättre affärer. Så hur gör man för att lyckas?

Läs mer här: Blogg: Mångfald är en vinnande väg

kommentarer