Blyförgiftat vatten även i Ohio

Ännu en skandal med höga halter av bly i dricksvatten skakar USA. Skolor i samhället Sebring, Ohio, har stängts och vattenverket anklagas för att ha förfalskat rapporter.

Läs mer här: Blyförgiftat vatten även i Ohio

kommentarer