Böle skola hotas med dryga böter

Bristande rutiner och alarmerande hög arbetsbelastning för lärarna. Nu hotar Arbetsmiljöverket Böle skola med vite om inga åtgärder sker.

– Vi ska ta fram en handlingsplan, säger Ann-Christin Isaksson.

kommentarer