Börjar börsen bli lite för smart för sitt eget bästa?

Det måste bli sämre innan det kan bli bättre är en trist inställning. Men tyvärr börjar just det synsättet bli den allt mer etablerade världsbilden på börsen – vilket bäddar för en allt slagigare aktiehandel framöver.

Läs mer…

kommentarer