Börsens insiders på köphumör – stora köp under rapportperioden

Storägare och insynspersoner har storhandlat aktier efter rapportperioden och andelen köp har varit klart större än normalt. Insiderköpen är därmed en viktig ingrediens i kaffesumpen när det gäller att spå den framtida börsutvecklingen.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer