Börsfall gör svenskarna fattigare

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 149 miljarder kronor under andra kvartalet 2015, enligt SEB:s Sparbarometer. Fallande börser anges som huvudförklaring.

Läs mer här: Börsfall gör svenskarna fattigare

kommentarer