Börsoron ökar i USA

Veckans budgetuppgörelse i USA och det kommande behovet av att höja landets skuldtak är ett par av flera politiska orosmoment just nu.Minskad förutsägbarhet är sällan positivt för marknaden och när den politiska risken ökar brukar det sänka börskurserna.

Läs mer här: Börsoron ökar i USA

kommentarer