Ny rapport: Sexualbrotten i Sverige minskar

För de flesta brott mot enskild person har den rapporterade utsattheten ökat jämfört med 2017. Undantagen är sexualbrott och fickstöld, där statistiken från Brottsförebyggande rådet visar på en nedgång.

Läs mer…

kommentarer