Bränd rumpa förbryllar sjukvården

En brännskada i stjärten som drabbade en patient efter operation vid Sundsvalls sjukhus förbryllar vården. Operationsteamet kan i efterhand bara spekulera i vad som orsakat brännskadan eller eventuellt tryckskadan.

kommentarer