Brexits slutdrama – jakt på ett ”någonting”

Slutfasen omges av förvillande retorik. Huvudfrågan kan ändå formuleras enkelt: kan man definiera en minsta gemensam nämnare som omfattar någonting som är mer än ingenting?

Läs mer…

kommentarer