Brist på tolkar skapar problem för polisen

Trelleborg Brist på tolkar gör att poliserna i Trelleborgs hamn har svårt att kommunicera med flyktingar som i de flera fall anländer med färjorna.

Till polistidningen.se säger gruppchefen Conny Buchholtz att en del flyktingar inte har för avsikt att söka asyl i Sverige och att förklara att det inte går att passera genom Sverige är svårt utan tolkhjälp, säger han.
Andra problem uppstår när flyktingar måste vänta, ofta länge, på att åka tillbaka till Tyskland.
Kontroller av id-handlingar sker på stationen i Hyllie i Malmö, vid Lernacken men även vid färjorna i Trelleborg.
Hittills har polispersonalen i Trelleborg inte fått förstärkning från andra delar av landet.
Den senaste tiden har man åter märkt en ökning av antalet asylsökande som kommer med färjorna till Trelleborg.
Polisinspektör Bo Göran Strandfjäll säger till Polistidningen att man märkt att flyktingar tar andra vägar sedan id-kontrollerna inleddes på Kastrup, men att det nu skett en ökning på nytt.

Läs mer här: Brist på tolkar skapar problem för polisen

kommentarer