Brittisk domare tog hjälp av Chat GPT för att skriva en dom


De nya AI-verktygen används bland annat för att sammanfatta komplicerade lagtexter.

Läs mer…

kommentarer