Bröder visar nya fakta med sepsis

lund Forskargrupper i Lund och schweiziska Zürich har utvecklat ett sätt att med masspektrometri mäta hur allvarlig sepsis (blodförgiftning) patienten har drabbats av och vilka organ som har skadats.

– Vi använder blodet som en spegel som visar vad som händer i kroppen, säger Johan Malmström, biomedicinare och en av forskarna bakom den nya metoden.
Den går ut på att med hjälp av masspektrometri (ett instrument för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor) mäta hundratals proteiner i ett enda blodprov.
Med hjälp av proteinmönstren går det sedan att utläsa patientens tillstånd.

Johan Malmströms bror, AT-läkaren Erik Malmström, är också delaktig i projektet, liksom den tredje i brödraskaran, Lars Malmström, som är bioinformatiker och arbetar vid universitetet i Zürich.
I pressmeddelandet från Lunds universitet står det att forskarnas olika kompetenser har kommit till användning i projektet. Forskarna har kartlagt majoriteten av alla proteiner som finns i viktiga organ som hjärta, lungor, lever, mjälte och blodkärl. De har också identifierat vilka proteiner som är specifika för de olika organen.

– Ser man i ett blodprov att mängden av proteiner från ett visst organ ökar, tyder det på en skada på det organet. Metoden ger en bild av de molekylära händelserna under sjukdomsförloppet och

Läs mer här: Bröder visar nya fakta med sepsis

kommentarer