Budgetsatsning på kollektivtrafik

Kollektivtrafiken på landsbygden får ett tillskott på 850 miljoner kronor de närmaste åren. Det har regeringen och Vänsterpartiet enats om i budgetförhandlingarna.

Läs mer här: Budgetsatsning på kollektivtrafik

kommentarer