Bunkern ska stå emot atombomber och gas

Mitt i centrala Karlskrona står Blekinges underjordiska krislednings- central redo.

Bunkern, med anor från kalla krigets dagar, kan stå emot både giftgas och tryckvågor från en atombomb och kan fungera som nav i en krissituation.

– Vid en kris är det oerhört viktigt för Sverige att kunna hantera den och då är det här en förmåga, säger Jonas Hallbom, samordnare på länsstyrelsens krisberedskapsenhet.

kommentarer