Chaufförer ska kunna direktsända bråk på bussen

Livesänd kameraövervakning är snart en verklighet på vissa av Malmös busslinjer. 

Tilltaget ska öka säkerheten för både busschaufförer och resenärer. 

– Det är ett jättebra komplement för att fler ska våga ta kollektivtrafiken, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Läs mer…

kommentarer