Sårbarhet upptäckt i kabelmodem – 200 miljoner enheter utsatta för risk

Säkerhetsforskare på Lyrebirds har upptäckt en allvarlig bugg i mjukvara som används av många kabelmodemtillverkare. Även svenska kunder omfattas.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj