Cagri i Örebro: ”Minst tio jag känner har dött”

Minst tio av hans vänner och grannar har dött i jordskalven i Turkiet – och han fruktar att fler ligger under rasmassorna.

Örebroaren Cagri Kürklü föddes och växte upp i det jordbävningsdrabbade området.

– Det är fruktansvärt, flera av mina barndomsvänner har dött, säger han.

Läs mer…

kommentarer