Campylobactersmitta kopplas till kyckling

Kyckling var den troligaste orsaken till den ovanliga ökningen av sjukdomsfall av campylobacterinfektion i slutet av 2015. Det visar de preliminära resultaten där bakterieisolat från kyckling och humanfall från samma tidsperiod har jämförts.

Läs mer här: Campylobactersmitta kopplas till kyckling

kommentarer