Cancerfonden: Fyra av fem ska överleva minst tio år

2030 ska Sverige ha en tioårsöverlevnad på minst 80 procent för alla som får en cancerdiagnos.

– Det är inte orimligt, det är inte orealistiskt, men krävande, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden.

Läs mer…

kommentarer