Chef för färdtjänst: ”Ytterst beklagligt”

Ett systemfel kan vara förklaringen till det obehagliga besked Wanda Lindberg, 32, fick av färdtjänsten.

Nu ska färdtjänsten utreda händelsen närmare.

– Det är ytterst beklagligt. Självklart ska ingen behöva få ett sådant här besked på telefon, säger Anita Almqvist, tillståndschef för färdtjänstförvaltningen i Göteborg.

kommentarer