Christiania farligt för poliser: hot och våld

Poliser och offentliganställda lever farligt i Christiania.

Mer än tre fjärdedelar av alla anmälningar om hot och våld i fristaden de senatse åren kommer från poliser, enligt Jyllandsposten.

kommentarer