Clostridium difficile-infektion minskar för tredje året i rad

Antalet infektioner orsakade av tarmbakterien Clostridium difficile minskade med 9 procent i fjol, visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Fortsatt arbete med rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien krävs för att utvecklingen inte ska vända.

Läs mer här: Clostridium difficile-infektion minskar för tredje året i rad

kommentarer