Då får minderåriga vaccinet – och därför tillfrågas inte föräldrarna

Från den 28 juli är det dags för ungdomar att vaccineras.

Alla sexton- och sjutonåringar kommer kunna boka sig i Region Skåne.

– Jag hoppas verkligen att ungdomarna prioriterar att vaccinera sig före gymnasieskolornas terminsstart, säger Per Hagsam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Läs mer…

kommentarer