Dagens makt saknar själen

När jag växte upp fanns vissa givna storheter som satte sin prägel på oss alla och på samhället i stort. De roller som utgjorde dessa auktoriteter avgränsade samhällets territorium och talade om vad som var okej och vad som inte var det. De angav normen och innehade samhällets oinskränkta respekt. Ända fram till 1960 och 70-talet var de i tur och ordning Prästen, Doktorn och Läraren. Till övervägande delen var de män och tillsammans utgjorde de samhällets kärna och skapade mönstren för vår kultur.

Läs mer här: Dagens makt saknar själen

kommentarer