Dålig sockerkoll ökar risken för demens

Patienter med typ 2-diabetes som har dålig kontroll på sina blodsockernivåer löper 50 procent högre risk att insjukna i demens, visar ny svensk forskning.

Läs mer här: Dålig sockerkoll ökar risken för demens

kommentarer