Danska kvinnor snart lika tjocka som män

De danska kvinnorna knappar in på männen.

En ny undersökning visar att nästan varannan kvinna i Danmark är överviktig.

– Vuxna danskar väljer i allt högre grad passiva transportmedel framför aktiva. Det vill säga att man i högre grad tar bilen i stället för att cykla, säger Jeppe Matthiessen vid DTU Fødevareinstituttet enligt bt.dk.

Läs mer här: Danska kvinnor snart lika tjocka som män

kommentarer