Därför är Basefarm Oranges nordiska sockerbit

Molnstrategi, nordisk innovationskraft och ett sätt att komma närmre de största nordiska bolagen. Så förklarar telekomjätten Orange lockelsen med Basefarm.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj