Därför är det rörigt i hamnen

Det grävs för fullt i hamnen. Det är nya dagvatten- och avloppsledningar som ska läggas.

kommentarer