Därför äter vi så mycket mindre blodpudding

Köttvanorna förändras: USA antas nu ha nått ”peak meat” – där minskar konsumtionen till följd av att allt fler kända personer tar avstånd från rött kött. I Sverige har billigare skinka och kycklingens intåg lett till historiskt hög köttkonsumtion, visar SvD:s genomgång av våra matvanor.

Läs mer här: Därför äter vi så mycket mindre blodpudding

kommentarer