Därför hotas strutsen av klimatförändringarna

Under 20 år har forskaren Mads Schou vid Lunds universitet följt 1 300 strutsar tillsammans med en sydafrikansk kollega.

Resultaten visar att strutsens förmåga att föröka sig påverkas kraftigt av plötsliga temperaturskillnader.

– Klimatförändringarna innebär att temperaturen kommer att fluktuera oftare och mer, det blir en stor utmaning för strutsen, säger Schou i ett pressmeddelande.

Läs mer…

kommentarer