Därför kan PPM-spararna tvingas vänta på pengarna

PPM-jätten Solidars fonder ska tömmas efter att Pensionsmyndigheten beslutat att kasta ut dem från premiepensionen.

Spararnas pengar ska gå in i icke-valsalternativet AP7Såfa – men det kan dröja. 

67 000 sparare påverkas av det besked Pensionsmyndigheten gav på tisdagen. Solidar har gjort omfattande transaktioner med spararnas pengar med Malta-baserade DS Platforms, vilket berikat ägarna på spararnas bekostnad. Därför ska fonderna kastas ut ur premiepensionen och likvideras.

Avregistreringen av fonderna går till så att Pensionsmyndigheten skickar en så kallad inlösenorder på de andelar i fonderna som ägs av spararna i premiepensionen, indirekt av Pensionsmyndigheten. Därefter ska spararnas pengar landa i förvalsalternativet AP7Såfa, och sedan får spararna själva bestämma vart pengarna ska ta vägen.

LÄS MER: Finansinspektionen bötfäller Solidar 

Måste sälja av innehav

Men avregistreringen är inte helt okomplicerad. För att klara att tillmötesgå försäljningen av PPM-spararnas andelar i fonderna måste Solidar sälja av innehav. Enligt Pensionsmyndigheten finns i dag inga tecken på att något av Solidar-fondernas innehav inte ska gå att sälja, som var fallet i Falcon Funds fonder. Då kom inte pengarna in i tid eftersom de var investerade i illikvida tillgångar. 

– Vi har inte fått några sådana indikationer, säger Erik Fransson, chef över Pensionsmyndighetens fondavdelning.

Inte heller vad gäller det derivatinstrument Solidar satt upp tillsammans med DS Platforms?

– Enligt Solidar finns inget innehav som inte är likvitt (som det inte är någon handel i, reds. anm), säger Erik Fransson. 

Försäljningen av innehaven ska enligt Pensionsmyndigheten ske ”skyndsamt”, men inte så snabbt att spararna riskerar att drabbas av förluster till följd av ofördelaktiga försäljningar.

LÄS MER: Ännu en pensionsjättekastar ut Solidar

Plan för avveckling

– Det är bättre att det tar lite längre tid än att onödiga förluster drabbar spararna, säger Erik Fransson.

I sitt beslut om avregistrering skriver Pensionsmyndigheten att ”inlösen ska ske med så förmånligt resultat som möjligt inom en rimlig tidshorisont”. Men vad som är en rimlig tidshorisont vill inte Erik Fransson svara på i dagsläget.

Senast på fredag ska Solidar själva inkomma med en plan för hur försäljningen av innehaven ska gå till, och den planen ska innehålla tidsangivelser. 

Detta har hänt

I december köpstoppade Pensionsmyndigheten fondbolaget Solidars fonder från premiepensionen. Enligt myndigheten var det oklart om fondbolaget följt Pensionsmyndighetens samarbetsavtal.

Då hade Solidar redan varit under utredning av Finansinspektionen i två år, sedan våren 2016. Utredningen har gällt Solidars omfattande transaktioner med det derivatinstrument Solidar satt upp tillsammans med DS Platforms. 

DS Platforms grundades 2014 av ett holdingbolag som i sin tur ägs av tre Maltabaserade holdingbolag, varav ett – Sustainable Holing – ägs av Solidars vd Roland Johansson. Ett annat, Supero Holding, ägs av Allras grundare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. 

I förra veckan bötfälldes Solidar av Finansinspektionen. Efter det valde Danica Pension, som erbjöd fonderna till sparare inom den kollektivavtalade tjänstepensionen SAF-LO, att säga upp avtalet med fondbolaget. Senare backade Nordnet

På tisdagen kom slutligen Pensionsmyndighetens besked att Solidars fonder avregistreras från fondtorget i premiepensionen. 

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/darfor-kan-ppm-spararna-tvingas-vanta-pa-pengarna/

kommentarer