Därför måste vi leverantörer samarbeta för att digitaliseringen ska göra skillnad på riktigt


För att stoppa en pågående “techlash” måste vi leverantörer släppa prestigen och dela med oss mer. Då kan digitaliseringen bli den starka kraft som gör verklig skillnad, skriver Frederick Wennmark. Källa: Länk till full IDG inlägg

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj