Därför släcker vi inte ned under Earth Hour

I strävan efter att alla ska komma fram smidigt grönt och tryggt behöver Trafikverket hålla belysningen igång även under Earth Hour. Vi gör detta då en nedsläckning av anläggningen kan påverka trafiksäkerheten och sammantaget öka energiförbrukningen.

Läs mer…

kommentarer