Datainspektionen GDPR-granskar Umeå universitet – efter klagomål från polisen

Efter klagomål från Polismyndigheten om hur Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter inleder Datainspektionen nu en GDPR-granskning av universitetet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj