Fem branscher ska granskas extra noga av Datainspektionen

Datainspektionen pekar ut fem branscher och ytterligare ett par verksamheter som ska prioriteras i deras granskningar under de närmaste två åren.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj