David Lagercrantz om tiden på ST: ”Länge gick jag runt och fattade ingenting”

Jag hade haft en rätt eländig tid i livet, gått ut Journalisthögskolan i Göteborg och sökt hundra jobb, men inte fått ett enda tills en av lärarna på skolan förbarmade sig över mig och såg till att jag fick en anställning på en liten personaltidning på Volvo.

Läs mer här: David Lagercrantz om tiden på ST: ”Länge gick jag runt och fattade ingenting”

kommentarer