De är bäst på kundservice

Den bästa servicen av Akademibokhandelns drygt 60 butiker i landet. Den utmärkelsen har bokhandeln i In-gallerian fått för 2013.

kommentarer