De goda klimatkämparna står honom upp i halsen

Jonathan Franzens senaste essäsamling är en depressiv blandning av klimat och litterär sympati. 

Ulrika Kärnborg uppskattar temperamentet hos den provocerande författaren. 

Läs mer…

kommentarer