De här männen går inte utanför dörren

”Sysslolösa unga män med vapen” är en oklar pjäs med vackert språk.

Hanna Johansson undrar hur världen ser ut som männen har vänt ryggen.

Läs mer…

kommentarer