”De idéburna kan inte jämställas med vinstdrivande”

Systemet med dagens upphandlingar gynnar det offentliga och de större privata koncernerna. Vi behöver lagar och regler som tar tillvara de drivkrafter som idéburen sektor erbjuder, skriver Stefan Nilsson, Ersta diakoni.

Läs mer här: ”De idéburna kan inte jämställas med vinstdrivande”

kommentarer