De var viktiga för min egen socialism

Håkan Blomqvist kartlägger de judiska bundisternas verksamhet i Sverige. 

Salomon Schulman lär sig något nytt när han läser ”Socialism på jiddisch”.

Läs mer…

kommentarer