De vill göra tingshuset till ett allaktivitetshus

DALBY Tingshuset i Dalby har anor sen 1700-talet. Nu vill ett 40-tal Dalbybor att huset används till aktiviteter för invånarna på orten.

I ett Medborgarförslag uppmanar Dalbyborna Lunds kommun att göra det möjligt för invånarna att markant utöka användandet av det före detta tingshuset och även det närliggande före detta polishuset.

– Vi har sett att de två husen har stått tomma i många år och numera är det bara PRO som har sina möten där. Därför såg vi en möjlighet att skapa en samlingsplats, säger initiativtagaren Daniel Casey.
Han är forskare och kan tänka sig att ha föreläsningar i huset. Andra idéer är stickkafé, workshops, folkkök med gemensamma måltider, sociala evenemang/fester, musik och dans samt skapa ett lokalt center för socialt stöd.
– Nu när det ska bli flyktingförläggning på Dalbybadet och det även flyttar in flyktingar i Revinge kan det vara bra om vi kan ha en lokal där vi kan ordna sociala träffar, menar Daniel Casey.
I förslaget ingår också att Dalbys medborgare ska ta över förvaltandet av lokalerna i form av en förening eller liknande.

– Genom gruppen kan vi kommunicera med och knyta kontakter med andra medborgare, gå in med vilka möjligheter som finns i fastigheterna och organisera aktiviteter och

Läs mer här: De vill göra tingshuset till ett allaktivitetshus

kommentarer