En shuriken för mycket – debatten om våld i datorspel på väg tillbaka

30 år efter Last Ninja-debatten lever förbudstanken fortfarande, skriver Red Flags vd Mikael Pawlo.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj