”Debattörer missar detaljen i Trumps tal”

By Nils Öhman REPLIK DN Debatt 19/12. Västra delen av Jerusalem är självskriven som Israels huvudstad, östra delen är rimlig som en palestinsk stats, en gemensam kommunal förvaltning är möjlig att föreställa sig och Gamla staden, men bara den, skulle behöva ett särskilt arrangemang. Det Trump erkänt är förenligt med en sådan uppgörelse även om han själv skulle ogilla den, skriver statsvetaren Kjell Goldmann.

Läs mer här: ”Debattörer missar detaljen i Trumps tal”

kommentarer